Maesyfed

Dyma dudalen ar gyfer ardal Maesyfed a Buallt – o Drefyclo i Lanwrtyd, o Lanbadarn Fynydd i Glas ar Wy.


Swydd Newydd – Urdd Brycheiniog a Maesyfed

Cyfle cyffrous i ymuno a’r tim cynyddol yn gweithio yn y sector Gymraeg yn Ne Powys! Am fanylion pellach, ewch i http://www.urdd.cymru/cy/amdanom-ni/gweithio-ir-urdd/swyddi-gwag/


Ras Cam i’r Bannau

Cofrestrwch yma: http://meithrinaberhonddu.wixsite.com/signup/urdd-cam-i-r-bannau-trail-run  


Dysgwyl 2017

  Bydd Dysgwyl yn ‘nol yn Llandrindod ar 13, 14 a 15 Hydref! Eleni am y tro cyntaf byddwn yn cydweithio gyda Menter Iaith Maldwyn i gynnig mwy o weithgareddau ar draws yr ardal.


Cymry Bach Llandrindod

Sesiynau canu a stori Cymraeg i blant Llandrindod! Ystafell Gymunedol, Ysgol Trefonnen Dydd Mercher 3.30yh


Cymry Bach Rhaeadr

Tri sesiwn stori a chân am ddim i deuluoedd ardal Rhaeadr. Llun Hydref 3, 10, 17 yn Ysgol Rhaeadr am 2.30yh.


Dysgwyl

Cynhelir Dysgwyl eto eleni ar Hydref 15/16 yn Llandrindod!