Buallt


Swydd Newydd – Urdd Brycheiniog a Maesyfed

Cyfle cyffrous i ymuno a’r tim cynyddol yn gweithio yn y sector Gymraeg yn Ne Powys! Am fanylion pellach, ewch i http://www.urdd.cymru/cy/amdanom-ni/gweithio-ir-urdd/swyddi-gwag/


Ras Cam i’r Bannau

Cofrestrwch yma: http://meithrinaberhonddu.wixsite.com/signup/urdd-cam-i-r-bannau-trail-run  


Cymry Bach Rhaeadr

Tri sesiwn stori a chân am ddim i deuluoedd ardal Rhaeadr. Llun Hydref 3, 10, 17 yn Ysgol Rhaeadr am 2.30yh.


Eisteddfod Llanwrtyd

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd eleni ar ddydd Sadwrn, Medi 24. Mwy o wybodaeth yma: Eisteddfod Llanwrtyd


Dysgwyl

Cynhelir Dysgwyl eto eleni ar Hydref 15/16 yn Llandrindod!


SWYDD: Swyddog Plant a Theuluoedd

Mae’r Fenter yn chwilio unigolyn brwdfrydig i weithio fel Swyddog Plant a Theuluoedd, yn rhedeg gweithgareddau iaith Gymraeg i blant iau a theuluoedd ar draws Brycheiniog a Maesyfed. Chwiliwch y swydd ar wefan Powys am fwy o wybodaeth ac i wneud cais – ond brysiwch! Y dyddiad cau yw Ionawr […]