Cwm Tawe


Swydd Newydd – Urdd Brycheiniog a Maesyfed

Cyfle cyffrous i ymuno a’r tim cynyddol yn gweithio yn y sector Gymraeg yn Ne Powys! Am fanylion pellach, ewch i http://www.urdd.cymru/cy/amdanom-ni/gweithio-ir-urdd/swyddi-gwag/


Ras Cam i’r Bannau

Cofrestrwch yma: http://meithrinaberhonddu.wixsite.com/signup/urdd-cam-i-r-bannau-trail-run  


Dydd Miwsig Cymru – Chwefror 12

Sut fyddwch chi’n dathlu Dydd Miwsig Cymru? Dewch i ymuno ag Alun am sgwrs ar 05.02.16 rhwng 2.30 – 3.30 y.h. yn Tesco, Ystradgynlais i recordio rhaglen radio arbennig i ddathlu’r gerddoriaeth wych sydd gyda ni yma yng Nghymru!


SWYDD: Swyddog Plant a Theuluoedd

Mae’r Fenter yn chwilio unigolyn brwdfrydig i weithio fel Swyddog Plant a Theuluoedd, yn rhedeg gweithgareddau iaith Gymraeg i blant iau a theuluoedd ar draws Brycheiniog a Maesyfed. Chwiliwch y swydd ar wefan Powys am fwy o wybodaeth ac i wneud cais – ond brysiwch! Y dyddiad cau yw Ionawr […]


Plygain

Bydd gwasanaeth Plygain traddodiadol yng Nghapel Sardis, Cwm Camlais ar Ionawr 3ydd, 2016 am 4yh. Os hoffech chi ganu yn y wasanaeth, cysylltwch a’r Fenter ar bethan.jones1@powys.gov.uk Croeso cynnes i bawb – does dim lawer o le i barcio y tu allan i’r capel, felly ceisiwch rannu ceir lle’n bosib! Diolch.


Eisteddfod yr Urdd yn dod i Faes y Sioe yn 2018

Bydd Eisteddfod yr Urdd, gwyl ieuenctid fwyaf Ewrop, yn ymweld a Faes y Sioe, Llanelwedd, yn 2018, wedi’i gefnogi gan Urdd Brycheiniog a Maesyfed. Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus ar Dachwedd 10fed yn Ysgol y Bannau, Aberhonddu, lle ddaeth tua 60 o bobl ynghyd i groesawu’r wyl i ardal Brycheiniog a Maesyfed am y tro cyntaf […]