Menter Brycheiniog a Maesyfed

Croeso i wefan sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf am waith Menter Brycheiniog a Maesyfed – y fenter iaith sy’n hyrwyddo a chynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yng nghymunedau Brycheiniog a Maesyfed.

Porwch drwy’r wefan drwy glicio ar y botymau uchod neu drwy edrych ar y gwahanol ardaloedd am y newyddion diweddara am waith y Fenter, manylion gweithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a pheidiwch ag anghofio cael golwg ar y rhestr digwyddiadau!

Cefnogir gwaith Menter Brycheiniog a Maesyfed gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys.

Newyddion diweddar:

  • Digwyddiadur Rhagfyr 2016 - Gwe 02 Rha 2016 -
  • Cymry Bach Llandrindod - Mer 23 Tac 2016 - Sesiynau canu a stori Cymraeg i blant Llandrindod! Ystafell Gymunedol, Ysgol Trefonnen Dydd Mercher 3.30yh
  • Parti Nadolig Ffermwyr Bach - Mer 23 Tac 2016 -   Parti Nadolig i blant cyn oed ysgol! Sioe Nadolig Ffalala, stori, can a chrefft yn y Playbarn yn Brynich, Aberhonddu am 10yb ar ddydd Gwener, Rhagfyr 16. Am ddim i fabis dan 1, £3 i blant 1-3 oed.
  • Cyhoeddi rhaglen Dysgwyl 2016 - Gwe 30 Med 2016 -                              
  • Cymry Bach Rhaeadr - Gwe 30 Med 2016 - Tri sesiwn stori a chân am ddim i deuluoedd ardal Rhaeadr. Llun Hydref 3, 10, 17 yn Ysgol Rhaeadr am 2.30yh.